Verzending door heel Nederland
De beste prijs/kwaliteit verhouding
Eenvoudig online bestelen

Regenwater

Veelgestelde vragen over Regenwater

Wat is grijs water?

 

Grijs water is water dat afkomstig is uit gootstenen, baden en douches. De term grijswater of grijswater wordt echter vaak ten onrechte gebruikt. Er wordt vaak gesproken over een grijswatersysteem terwijl het over een regenwatersysteem gaat. Dus voor de duidelijkheid: een regenwatersysteem gebruikt water van een dak, een grijswatersysteem gebruikt grijs water uit een bad, douche of wastafel.

 

Wat is regenwater?

 

Regenwater is al het regenwater dat tijdens neerslag uit de lucht komt. Regenwater is dus meer dan alleen regenwater, het is ook smeltwater dat afkomstig is van hagel en sneeuw. Voor regenwatersystemen gebruiken wij regenwater. We gebruiken geen regenwater van parkeerplaatsen en de straat in een regenwatersysteem, dus alleen regenwater dat van een dak afstroomt.

 

Wat is huishoudelijk water?

 

Huishoudelijk water is water dat voor alles behalve drinkwatertoepassingen kan worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan water voor je wasmachine, het besproeien van de tuin, koelwater en het doorspoelen van toiletten. De begrippen regenwater en huishoudelijk water worden vaak verward. Het kan soms hetzelfde zijn, maar dat is niet altijd het geval.

 

Wat is zwart water?

 

Zwart water is een term die we gebruiken als we verwijzen naar huishoudelijk afvalwater, waaronder water dat wordt gebruikt om toiletten door te spoelen. Zwart water is aanzienlijk lastiger te hergebruiken dan bijvoorbeeld regenwater of grijs water. Daarom zien we significante resultaten in West-Europa.

 

Wat is een regenwatertank of regenwaterput?

 

Met regenwatertanks kan regenwater worden opgeslagen, zodat er in tijden van droogte voldoende regenwater beschikbaar is voor het regenwatersysteem. Een regenwatersysteem dat veelvuldig op drinkwater draait, is immers niet rendabel. Bereken daarom altijd het optimale volume voordat u een regenwatertank installeert. Een regenwatertank zou ongeveer 24 dagen aan waterbehoefte moeten kunnen voldoen om lange perioden van droogte het hoofd te kunnen bieden. GEP adviseert u graag, u kunt ook online een berekening uitvoeren in de GEP rekenmodule. GEP levert verschillende soorten regenwatertanks. Kunststof tanks zijn leverbaar in cilindrische vorm maar ook in platte en vierkante tanks. Betonversies worden meestal regenwaterputten genoemd en zijn rond of ovaal van vorm. Naast betonnen en kunststof regenwatertanks produceert GEP ook waterzakken die uitstekend geschikt zijn voor kruipruimtes onder woningen.

 

Wat is een breaktank?

 

Een breektank, ook wel breektank of scheidingstank genoemd, is een tank die tussen de watermeter en de “gevaarlijke” kranen in een gebouw wordt geplaatst. Dat wil zeggen dat de stroompunten worden ingedeeld in categorie 5 water. Deze aftappunten moeten worden beveiligd met een AA-interrupt of een AB-interrupt. Dit is gedefinieerd in de norm EN1717. Wie alle details wil weten, kan via volgende link de bijbehorende norm raadplegen. Het belangrijkste is om te voorkomen dat bijvoorbeeld regenwater, het waterleidingnetwerk, vervuild raakt door mogelijke terugstroming van regenwater. De breektank dient dus als veiligheidsbuffer, deze buffer zorgt ervoor dat vervuild regenwater niet kan terugkeren. Een breektank wordt ingezet wanneer een breuk in de waterlijn gewenst of noodzakelijk is.

 

Wat is een regenwaterpomp?

 

Voor het transport van regenwater wordt gebruik gemaakt van een regenwaterpomp. De regenwaterpomp is het hart van ieder regenwatersysteem. Regenwater wordt door de pomp opgezogen en vervolgens verder gepompt naar de afvoerpunten van het perceel. Deze kranen kunnen zijn: toiletspoeling, tuinkranen en wasmachine. Er zijn ook dompelbare regenwaterdrukpompen, die het regenwater niet uit de put zuigen, maar uit de regenwatertank persen. Dompelpompen worden daarom ondergedompeld. Er zijn ook “gewone” dompelpompen voor regenwater. Ze zijn geschikt voor het verpompen van regenwater, maar zorgen niet voor veel druk. Ze zijn dus geschikt voor hemelwaterafvoer, denk aan een kelder of pompput, maar zijn niet geschikt voor het aansluiten van toiletten of kranen omdat de druk op de leiding laag is. Het is daarom belangrijk om goed te overwegen waar en waarvoor je regenwater wilt gebruiken voordat je een regenwaterpomp kiest.

 

gebruik van een regenwaterfilter?

 

Regenwater moet eerst worden gefilterd voordat het in een regenwatertank of -put wordt opgeslagen. De nadruk ligt op “eerst” een filter en daarna pas regenwater in de regenwatertank doen voor gebruik. Soms worden er regenwaterfilters in de drukleiding geplaatst, dus na de pomp, maar dit levert geen optimale waterkwaliteit op. Voor de kwaliteit van het regenwater is het van groot belang ervoor te zorgen dat een grote hoeveelheid organische lading is gefilterd voordat het in de put wordt opgeslagen. Als deze filtratiestap ‘vergeten’ wordt, wordt de organische vervuiling op de bodem van de regenwatertank ‘afgebroken’, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het water. De Trident-filters van GEP zorgen ervoor dat vuildeeltjes in de regenwatertank worden gescheiden voordat schoon regenwater in de tank wordt opgeslagen. In dit opzicht is het regenwaterfilter dus het belangrijkste onderdeel van een regenwatersysteem. Wij hebben het graag over het “hart van het regenwatersysteem”.

 

Hoe weet je welk formaat regenwatertank je nodig hebt? (tankvolume)

 

Een gemiddelde tankinhoud bedraagt ​​ongeveer 3.000 tot 4.000 liter. Dit moet echter berekend worden. In Vlaanderen is volume een wettelijke vereiste, meestal hoger dan het berekende volume. Deze berekening is voornamelijk gebaseerd op het verbruik en het dakoppervlak van het gebouw. Uiteraard kan GEP dit voor u berekenen en heeft GEP ook een online rekenmodule waarmee u zelf uw regenwatersysteem kunt berekenen. Deze module berekent de grootte van de pomp maar ook de grootte van de benodigde regenwatertank. Als de inhoud van de regenwatertank wordt bepaald in het kader van BREEAM, dan geeft 5 aan dat het mogelijk moet zijn om gedurende 18 dagen 50% van het verbruik of 50% van de opvang te bufferen. Zie hiervoor ook BREEAM. GEP helpt u graag bij het maken van een berekening hieromtrent.

 

Hoe zit het met regenwatersystemen in grote bedrijven of bijvoorbeeld in grote scholen?

 

Hoe groter het dakoppervlak, hoe meer regenwater kan worden opgevangen. Hier kan een enorme hoeveelheid drinkwater worden bespaard. Een regenwatersysteem is dus niet alleen bedoeld voor de woningbouw, maar ook voor de utiliteits- en industriebouw. Daar ligt het verbruik immers vaak hoger, vooral voor toepassingen die geen dure drinkwaterkwaliteit vereisen, zoals het doorspoelen van toiletten. Hier kan regenwater perfect gebruikt worden in de talrijke toiletten. Aarzel niet om GEP te contacteren voor een compleet ontwerp van een regenwatersysteem. Uiteraard kunt u het regenwatersysteem ook online berekenen.

 

Hoeveel drinkwater gebruik ik eigenlijk?

 

Het gemiddelde waterverbruik per gezin van 4 personen bedraagt ​​circa 169 m3 per jaar. Het meeste drinkwater gaat naar de douches, het doorspoelen van toiletten en wasmachines. Dit zijn toepassingen waarbij eigenlijk geen dure drinkwaterkwaliteit nodig is. Met de opvang en het gebruik van regenwater door een regenwatersysteem zou al een grote hoeveelheid drinkwater kunnen worden bespaard. Onderstaande link geeft een overzicht van het drinkwaterverbruik van een gemiddeld Nederlands gezin. Bron: www.gemiddeldwaterverbruik.com

 

Wat is een regenwatersysteem?

 

Een regenwatersysteem is simpelweg een systeem dat regenwater opvangt en klaarmaakt voor gebruik. Het gebruik van regenwater kan voor verschillende toepassingen worden ingezet. Je kunt het gebruiken voor het doorspoelen van toiletten, het bewateren van je wasmachine en je tuin, en bijvoorbeeld het wassen van je auto. Het gebruik van regenwater voor douches en vaatwassers wordt over het algemeen afgeraden. Technologisch is inmiddels duidelijk dat KIWA en Belgaqua regenwatersystemen gecertificeerd zijn volgens de verplichte norm EN1717.

 

Wat zijn de voordelen van een regenwatersysteem?

 

U bespaart 50 tot 55% op uw drinkwaterrekening. Je draagt ​​bij aan een milieuvriendelijke samenleving. Je verlaagt de druk van het regenwater in de riolering. Bij hevige regenval voorkom je overstromingen. Regenwater is gratis, zacht en bevat geen kalk. Je hebt een goed humeur in de zon en in de regen. :-)

 

Kan ik mijn kleding wassen met regenwater?

 

Uitstekende kleding kan in regenwater worden gewassen. Sterker nog, het is beter dan drinkwater. Regenwater is zacht, bevat geen kalk en is ideaal voor het wassen van kleding. Bijkomend voordeel is dat er ook minder wasmiddel nodig is.

 

Wat is regenwaterinfiltratie?

 

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van regenwaterinfiltratie. Dit is het binnendringen van regenwater in de grond in plaats van in het riool. De meeste delen van de stad bestaan ​​uit verharde oppervlakken. Al het regenwater dat op daken, trottoirs en straten valt, wordt direct via het riool afgevoerd. Infiltratie van regenwater door droge delen van de ondergrond is een goede methode. In veel delen van Nederland is dit onmogelijk vanwege de hoge grondwaterstanden. Regenwaterinfiltratie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Regenwaterinfiltratie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het grondwaterherstel en het voorkomen van verdroging. Tegelijkertijd ben je bezig met de ontkoppeling van regenwater. GEP Regenwater biedt u de juiste oplossing voor regenwaterinfiltratie!

 

Wat is een dompelpomp?

 

Dompelpompen of klokpompen zijn pompen die volledig ondergedompeld zijn in het te verpompen regenwater. Dompelpompen zorgen ervoor dat het water waarin de dompelpomp zit, wordt weggepompt. Dit type dompelpomp wordt vooral gebruikt voor: het verlagen van grondwater, het verpompen van grondwater voor de productie van drink- of bluswater, het verpompen van drainagewater, effluent, riolering en voor hergebruik van regenwater.

 

Hoe werkt een dompelpomp?

 

Water wordt rechtstreeks in de pomp gezogen via het aanzuigrooster aan de onderkant van een dompelpomp. Vervolgens pompt de dompelpomp het water via het pomphuis maar via de aansluiting. Hier kan het water uit de pomp komen, in dit geval naar afvoerpunten in het perceel. De pomp moet worden ondergedompeld in het water van de tank of opslag. In de handmatige modus kunnen dompelpompen niet drooglopen door gebrek aan regenwater. De dompelpompen worden aan het werk geschroefd, vervolgens de stekker in het stopcontact steken en de dompelpomp kan worden gestart.

 

Wat is een drainageplank?

 

Een drainageplaat is een plaat die regenwater afvoert naar een regenwateropvangtank. Deze drainageplaten zorgen uiteindelijk voor een betere afvoer van regenwater. Een drainageplaat zorgt voor een optimale bodemgesteldheid en voorkomt overstromingen. Een drainageplaat kan ongeveer 240 liter regenwater per vierkante meter per minuut afvoeren. Er is horizontale drainage via buizen of platen en verticale drainage via een diep gat in de grond via buizen of echte zandpalen.

 

Wat is het nut van een breaktank?

Een breaktank, of we hebben een losgekoppelde tank, zal waterlekkage veroorzaken. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de veiligheid van technische installaties, met le paarden voor de waterleiding. Er is steeds meer aandacht voor het ontstaan ​​van legionella. Houd er rekening mee dat we gaan weten wat we ermee moeten doen en voorkomen dat het in het genoom wordt opgeslagen. De woorden en woorden betekenen echter dat het drinkwater in de tank- en breektanks moet worden geplaatst. Al deze breektanks staan ​​allemaal in Duitsland; het voorkomen dat er verontreinigd water in ons drinkwatersysteem terecht komt. Let op: u dient gebruik te maken van uw drinkwatersysteem.

Wat kun je doen met een breaktank?

Het is een Europese norm die het gebruik van onze waterlekkage vereist in overeenstemming met de bewoording, namelijk EN1717. Deze norm is zeker ook in Nederland verplicht en deze maakt onderscheid in 5 verschillende waterkwaliteiten, de synthetische vloeistofklassen. Deze variaties van klasse I tot klasse IV. Van de bodem tot de bodem van de breektank passeer je, het is wanneer je het water door het water ziet stromen. Een breaktank is een beveiliging voor vloeistofklasse IV en dient te worden toegepast waar er met drinkwater en met afvalwater, rioolwater, veevoederbakken, zwembadwater en regenwater wordt gewerkt. Wij hebben breaktanks in praktische toepassingen zoals slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, operatiekamers, tuinberegening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor vee, autowasserettes, wasserijen, etc. bijvoorbeeld antibiotica of chloor. Omdat er praktijksituaties zijn waarbij rekening moet worden gehouden met breektanks, kan dit het geval zijn.

Wat zijn breektanks?

Een breaktank is een waarschuwing van zijn hoogste categorie, en het is een zeer belangrijke maatregel waarmee je rekening wilt houden met de breaktank van het drinkwater waarmee rekening wordt gehouden. Een breaktank is een reservoir dat op de watermeter is geplaatst en daarop is geplaatst. Op dat reservoir zijn de nekel de aftappunten aangesloten maar ook de drinkwaterleiding. Aansluiting van die betreffende drinkwaterleiding is slechts onder speciale voorwaarden geoorloofd. In theorie zijn er breektanks die gebruikt kunnen worden. Daarvan worden woorden en in Nederland en Vlaanderen twee in de praktijk toegepast. Dit loopt van AA tot en met AB-beveiligingen. Als de atmosfeer in het water zit, is het mogelijk om water te drinken.

Wat is type AA-gedrag?

Volgens de Europese norm EN1717 is de maximale rijsnelheid 3,8, wat betekent dat AA zich bewust moet zijn van de ‘atmosferische beweging met een mogelijke lus op de weg’. Simpel gezegd is het een tank waar wel drinkwater in kan stromen maar nooit meer terug. Laat de deur nooit openstaan. Gelijktijdig type AA-beveiligingen zijn bekender dan igeen denkt. Bij uw vorige CV-installatie is de installatie al klein en voorzien van een overdrukventiel dat lost op een afvoer. Dat is een AA-beveiliging.

Wat is type AB-beveiliging?

Een AB-beveiliging lijkt op een AA-beveiling maar is iets beschadigder van opbouw. Het is niet mogelijk om een ​​watertank (breektank) en een overloop te hebben. Deze zogenaamde AB-uitloop is een verticale en permanente oplossing tussen het laagste punt van de voedingsopening van de drinkwaterleiding en het overloopniveau in het breaktankje. De norm omschrijft dit als 'atmosferische tussentijd met niet-ronde overloop' De overloop mag dus niet cirkelvormig zijn en dient 'het maximale inlaatdebiet kunnen afvoeren onder foutcondities bij een positieve druk.' Houd er rekening mee dat we geen instructies hebben over hoe u dit moet doen, maar we hebben ook geen praktische opties beschikbaar. Zeker in combinatie zet een pomp voor drukverhoging hele compacte en normgerechte beveiligingen kunnen worden vervaardigd.

Wat zijn de alternatieven voor uw breektanks?

Na verloop van tijd kan er gebruik worden gemaakt van een breaktank; die zijn er niet! In de installatietechniek worden de woorden genoemd de bekende EB, EA en BA kleppen in de drinkwaterleiding gebruikt maar die zijn net toegestaan ​​voor dat dat onder de categorie 5 valt. Kortom: bij categorie 5 water moet altijd een breaktank toegepast worden, aan u de keuze dat een breaktank type AA of AB is.

 
Button