Verzending door heel Nederland
De beste prijs/kwaliteit verhouding
Eenvoudig online bestelen

Roerig jaar voor de bioketel

Het afgelopen jaar was een onzeker en roerig jaar voor de leveranciers èn klanten van bioketels. Het jaarverslag 2021 van de NBKL laat dat zien. De verkoop van bioketels liep sterk terug door het abrupte stoppen van subsidies. De binnenlandse productie van houtchips als brandstof voor bioketels blijft gelukkig groeien.
In het tweede halfjaar leidde de hogere gasprijs plots tot meer opdrachten voor ketels van 50 tot 500 kW. De totale warmteproductie door bioketels steeg nog wel, maar in 2021 minder snel dan in 2020, toen de productiegroei al minder was dan in 2017-2019.

Bioketels nog schoner

Nieuwe emissienormen werden gepubliceerd die per 1 juli 2022 van kracht worden. Bioketels zullen dan praktisch emissieloos zijn. De fijnstofuitstoot van een bioketel is nu al vergelijkbaar met die van een elektrische auto. De vermeden uitstoot van CO2 in 2021 door alle bioketels samen bedroeg circa 1,7 miljoen ton.

Bioketels onmisbaar in de energietransitie

Bioketels blijven voorlopig nog de belangrijkste bron van duurzame warmte in Nederland, zowel in stand-alone toepassingen in met name de glastuinbouw en dienstensector als in stadsverwarmingsnetten. Op langere termijn blijven bioketels nodig voor bijvoorbeeld kantoren, voor particulieren die van het gas af willen en voor slimme combinaties met andere duurzame technieken. De branche is in afwachting van publicatie van het afbouwpad voor het gebruik van houtige biomassa voor lage temperatuur toepassingen. Dan kan er meer duidelijkheid voor de bedrijven ontstaan.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. De nieuwste generatie bioketels kent zeer hoge rendementen die zelfs oplopen tot boven de 100% en hebben een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.
Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – meestal via een miniwarmtenet – zelfs hele buurten.

NBKL
De NBKL is de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels. De organisatie geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden. De NBKL staat voor schone en betaalbare energie uit reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Het jaarverslag van de NBKL kunt u hier downloaden.

Bron:Roerig jaar voor de bioketels | (installatietotaal.nl)

 
Button