CV ketels

Duurzaam wonen is niet persé zonder gas

Remeha Tzerra

Als we ook generaties na ons willen laten genieten van onze aarde, dan moeten we zoveel mogelijk van het fossiele aardgas af. Toch geloven wij er niet in om abrupt van het aardgas af te gaan. Het merendeel van de huidige woningvoorraad is niet voldoende geïsoleerd om met lage temperatuursystemen – zoals bijvoorbeeld een warmtepomp – verwarmd te worden. Bovendien is het elektriciteitsnet op dit moment niet berekend op massaal elektrisch wonen en rijden.

Wij geloven in maatwerkoplossingen voor de verduurzaming van Nederland. Elektrisch wonen daar waar het kan. Isoleren gecombineerd met slimme hybride systemen of centrale voorzieningen voor de bestaande woningvoorraad.


DWD Service geeft u graag advies over wat in uw situatie de beste manier is om in uw energiebehoefte te voorzien. Wij werken met de centrale verwarmingsproducten van de Nederlandse producent Remeha. Op die manier kunnen wij u voorzien van topkwaliteit.