Verzending door heel Nederland
De beste prijs/kwaliteit verhouding
Eenvoudig online bestelen

Keuringen/ onderhoud

Voor bestaande laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. De NEN 3140 Inspectie heeft als doel een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Als eigenaar van een elektrische installatie bent u hier primair verantwoordelijk voor. Om aan te tonen dat u aan de eisen voldoet is een regelmatige inspectie noodzakelijk. De NEN 3140 Inspectie toetst conform wettelijke eisen.

DWD Service is gespecialiseerd om deze inspectie voor bestaande elektrische installaties uit te voeren. Een inspectie bestaat uit:

Controle van de installatietekeningen
Visuele inspectie van de vaste installatie
Diverse metingen
Rapportage

Een vaste elektrische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd. Dit varieert van 1 keer per jaar in een risicovolle en vochtige (industriële) omgeving, tot 1 keer per 5 jaar in een kantooromgeving. Een praktisch puntensysteem binnen de NEN 3140 geeft aan hoe vaak uw specifieke installatie(s) moet worden nagekeken. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie goedgekeurd en veilig is.

5 resultaten
Loading...
 
Button