Algemene voorwaarden

ISDE subsidie op Attack duurzame energieproducten

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Subsidie pelletkachel & houtvergassers

Bent u van plan om te gaan investeren in een pelletkachel of houtvergasser? Dan kunt u als particulier en ondernemer profiteren van de ISDE subsidie. Jaarlijks wordt er een budget bekend gemaakt door het ministerie van economische zaken. Dit gebeurt aan het begin van het kalenderjaar. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE subsidie op de website van het RVO.

De ISDE subsidie regeling is voor:

–          particulieren;

–          buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland;

–          zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven;

–          zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren;

–          gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Subsidie bedrag

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.

Subsidie pelletkachel & houtvergassers aanvragen

De subsidie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.  Een pelletkachel & houtvergassers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wanneer het gaat om de uitstoot van fijnstof en CO2. De meeste van onze pelletkachels & houtvergassers voldoen aan de eisen en staan op de lijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U mag per huishouden voor meerdere pelletkachels of houtvergassers RVO subsidie aanvragen, zodat u meerdere ruimtes in uw woning kan verwarmen.

ISDE Subsidie criteria pelletkachel & houtvergassers

Hieronder staan een aantal criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor ISDE subsidie. Voor particulieren en zakelijke gebruikers gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden ISDE Particulieren 

Voorwaarden ISDE Zakelijke gebruikers 

–          De pelletkachel of houtvergasser moet geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Er moet bewijs overlegd worden waaruit duidelijk is dat de installatie is verzorgd door een installatie bedrijf.

–          Uw pelletkachel of houtvergasser staat op de lijst van apparaten die in aanmerking komen voor subsidie.

–          De pelletkachel of houtvergasser is nieuw en geïnstalleerd, u bezit een betaalbewijs op uw naam.

–          U vraagt de subsidie binnen 6 maanden na het installeren aan

–          De pelletkachel of houtvergasser is in Nederland geïnstalleerd.

–          U  mag de pelletkachel of houtvergasser niet binnen een jaar na de datum van de subsidiebeslissing verwijderen.